Hakkındaki Videoyu Oynat Hikaye Animasyonu - Oyunlarla Piyano

İÇİNDEKİLER

Hangi Flaş Kartlar Kullanılır?

Hikaye animasyonunun kahramanları Karga, Köpek, Kedi ve Kuş‘tur.

Oyunlarla Piyano - Hikaye etkinliği hangi kartlarla yapılır?

Hikaye Animasyonu Öğrenciye Ne Kazandırır?

Hikaye animasyonunu izleyip uygulayan öğrenci, piyanonun ortasındaki do tuşunu referans alarak;

  • Piyanonun sağ tarafında ince seslerin bulunduğunu;
  • Piyanonun sol tarafında kalın seslerin bulunduğunu;
  • İnce sesli olan Kedi ve Kuş‘un piyanonun sağ tarafında yaşadığını;
  • Kalın sesli olan Köpek ve Karga‘nın piyanonun sol tarafında yaşadığını;
  • Her kahramanın beş notası olduğunu ve ayrıca piyanoda hangi tuşlara karşılık geldiklerini öğrenmesi amaçlanır.

Hikaye Animasyonunun Amacı Nedir?

Oyunlarla Piyano Eğitim Seti, sistem olarak; Hikaye animasyonundaki karakterlerin piyanodaki konumları dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bunun sonucunda bu sistemden verim alınabilmesi için gerekli temelin oluşmasını sağlar.

Piyanoda kalın ve ince seslerin nerede bulunduklarını, Karga, Köpek, Kedi ve Kuş’un ses karakterleriyle ilişkilendirerek anlatan bir animasyondur. Sonraki çalışmalarda portedeki bir notanın piyanoda hangi tuş olduğunu kolaylıkla hatırlayıp çalmasına zemin hazırlar. Veya piyanodaki bir tuşun portede nereye yazılacağını bulabilir.


Örneğin; yukarıdaki görselde mavi renge boyanmış sondaki tuş, Kuş’un mi’sidir. Bu tuşun portede nereye yazıldığını bulması için bu görsel şablonu hatırlayarak bulabilir. Kuş’un piyanonun sağında yaşadığını, sol anahtarı ile gösterildiğini, kedi tuşlarının sağ tarafında olduğunu hatırlayıp bulabilmesini sağlar. 


Bu çağrışımları kolaylıkla yapabilmesi için hikaye animasyonunu öğrencinin izleyip, kendisinin de bir kaç kez uygulaması sağlanmalıdır.

Nasıl Uygulanır?

Bu etkinlik animasyonu önce öğrenciye izletilir; daha sonra küçük kartlar kesilerek piyano üzerinde öğrenciye uygulatılır. Her kahramanımızın 5 notası vardır. Kartlar tuşların üzerinde gezdirilerek hikaye canlandırılır. 


Tuş isimlerinin ilk derste doğru söylenip söylenmemesi çok önem taşımaz. Burada öncelikli amaç; Kedi, Köpek, Kuş ve Karga notaları denildiğinde, piyano üzerindeki hangi beş tuşa karşılık geldiği ile ilgili aralarında görsel bir bağ kurmasını sağlamaktır.

Öğrencinin Zihninde Şemalar Oluşturmak

Oyunlarla Piyano; bütün hedef kazanımları bir etkinlik veya oyun aracılığıyla öğretmeyi hedefler.

Piyanodaki tuşları 5’erli olarak gruplayıp, kalın sesleri kalın sesli hayvanlarla; ince sesleri de ince sesli hayvanlarla ilişkilendirip piyano üzerinde belli bir konumda sabitleyerek hikayeleştirmek… 


Hikayeyi izleyip, piyanoda canlandıran öğrencinin zihninde, Karga, Köpek, Kedi ve Kuş’un, piyanonun neresinde bulundukları görsel olarak kodlanmış olur. 

Öğrencinin zihninde oluşan şemalar sayesinde piyano tuşlarıyla portedeki notalar arasında ilişki kurmak çok daha kolay hale gelmektedir.

Peki Bu Nasıl Olacak?

Porteye yazılan bir notanın piyanoda hangi tuşa karşılık geldiği kolaylıkla bulunabilir. 

 

İlk Bestem kitabı ile birlikte notaların porteye yazılışları öğrenilmeye başlanacaktır. Portedeki Kedi, Kuş, Köpek veya Karga notası denildiğinde, zihinde oluşan şemalar hatırlanarak, piyanodaki yerlerinin bulunabilmesi sağlanır.

 

Yaz ve Çal isimli oyunda, portedeki notalarla tuşlar arasında kurulan bu ilişkiyi görebilirsiniz. 

Ayrıca Oyunlarla Piyano sistemini uygulayan öğrenci ve öğretmenlerin paylaşımlarını izleyebilmek için Instagram’da takip edebilirsiniz.

 

Hikaye Etkinliği - Örnek Sayfalar