Nota Kartları ve Oyunlarla Piyano

200'den Fazla Nota Kartı

Oyunlarla Piyano Eğitim Setinde Hangi Nota Kartları Var

Nota Kartları ile Oyunlar Oynayarak;

 • Kendi Ritmini Yazar ve Çalar
 • Kendi Bestesini Yazar ve Çalar

Hızlı Erişim

Oyunlarla Piyano’nun Amacı Nedir?

Oyunlarla Piyano Eğitim Seti, çocukların piyano öğrenme süreçlerinde yaşadıkları zorluklara oyun ve etkinliklerle çözüm sağlayan bir yardımcı piyano metodudur. Öğrenci bu sistemi kullanarak sadece nota kartlarıyla özgün oyunlar oynar. Bu sayede hedef kazanımlara oyun oynayıp, eğlenerek ulaşmasını sağlar.

Peki Nereden Çıktı Bu Fikir?

Her çocuğun piyano çalarken yaşadığı zorluk benim için yeni bir ödev oldu. Kimi öğrenciler gelişim gösteriyordu. Fakat kimileri büyük bir ivmeyle gerileme gösteriyordu. Piyano eğitimine başladıktan aylar sonra yaşadıkları motivasyon bozukluklarının sebeplerini tespit etmek için notlar almaya başladım. Böylece bu sorunlara çözüm geliştirebileceğimi düşünüyordum.

 

Piyano çalmanın çok zor olduğunu düşünen öğrencilerimin ortak noktalarında; notaları okuma-çalma becerilerinin yeterince gelişmemiş olması yatıyordu. Zaman içinde; nota kartları, oyunlar ve etkinlikler üretmeye başladım. Kısa süre içinde öğrencilerimde büyük değişimler gözlemlemeye başladım. Deşifre becerilerinin gelişmesi, yaşadıkları değişimin en önemlisiydi.

Piyano Öğrenmek Zor mu?

Piyano öğrenmeye yeni başlayan biri için piyano çalmanın zor olduğunu düşündürten sebeplerin en başında, notaların iyi tanınmıyor olması yer alır. Alfabedeki harfleri tanımayan bir kişiden bu paragrafı okumasını ve anlamasını bekleyemeyiz. Dolayısıyla notaları yeteri kadar tanımayan bir öğrenci, bir piyano etüdünü deşifre ederken gereğinden fazla zaman harcar. Bu sebeple piyano öğrenmenin zor ve sıkıcı olduğunu düşünmesi de normaldir. 

 

Küçük yaştaki çocuklar için kullanılan metotlarda aynı şeylerin yazılıp çizilerek, ezbere dayalı bir sistem üzerine kurulu olması kalıcı öğrenmeyi sağlamaz. Bu durum öğretmenleri de bu konuda sınırlandırır. Çoğu öğretmeni; notaların, çalınması gereken parçaların vb. ezberletilerek bu duruma çözüm sağlanabileceği yanılgısına iter. Fakat bu yöntem kısa süre içinde öğrenciyi çıkmaz bir yola sürükler. Öğrenme duygusunun insana yaşattığı en önemli motivasyon kaynağı olan içsel hazzı öğrenci hissedememiş olur.   

 

Notaların isimleri, vuruş değerleri, nasıl okunup çalınması gerektikleri, bir notanın piyanoda hangi tuşa karşılık geldiği gibi teorik konular piyanoya yeni başlayanlar tarafından çoğunlukla sıkıcı bulunur. Oyunlarla Piyano, bütün bu zorlukların nota kartlarıyla sadece oyun oynayarak kolaylıkla aşılmasını sağlar. 

Çocukların Eğlenerek Piyano Öğrenmesini Nasıl Sağlarım?

“Nota okumayı sevmeyen ve bu sebeple piyano çalarken zorlanan çocuklar için ne yapmalıyım?”

“Bir sayfa dolusu notayı çocukların eğlenerek okumasını nasıl sağlarım?”

“Onlara basit melodiler üretmesini nasıl öğretebilirim?”

Nota kartları ile oynanan oyunların haricinde 30 ritim kartı animasyonu bulunuyor. Bu ritimlerin nasıl çalınacağını izlemek için kartın arkasındaki QR kodu taratarak animasyonu izlemek büyük kolaylık sağlıyor.

Çocuk + Oyun = Eğitim

Kendime yönelttiğim bu soruların cevaplarındaki ortak noktada “oyun” olması gerektiğine inanarak nota kartlarıyla oynanan oyunlar üretmeye başladım.

 

Öncelikle bu oyunlar, onlar için keyifli ve eğlenceli olmalıydı. Ancak bu sayede dikkatlerini uzun süre koruyabilirlerdi.

 

Ayrıca oyunların hem basit kuralları olmalı; hem de öğretmen, anne-baba, kardeş veya arkadaşlarıyla oynayabileceği türde olmalıydı. Aynı zamanda kendilerinin de aktif olarak rol alabilmeleri, dikkat yoğunluklarını koruyabilmeleri için önemliydi.

 

İlk olarak bunu sağlayabilmek için küçük kartlara notalar çizip oyunlar üretmeye başladım. Daha sonra bulduğum her oyunu onlarla oynayıp fikirlerini not aldım. Ardından neyi sevip sevmemelerinin nedenlerini sorgulayıp anlamaya çalıştım.

 

Bu sayede onların fikirleri ve hayal dünyası ilham kaynağım oldu. Yaptıkları her eleştiriye önem vererek oyun kurallarını değiştirdim ve geliştirdim. Nota kartlarının boyutlarından, kullandığımız görsellere kadar her yeni fikri onlara danıştım. Zaman içinde oyunlar evrimleşerek düşünmelerini sağlayan ve üretkenliklerini arttıran oyunlar olma özelliğine sahip oldular.

 

Ayrıca tekrar tekrar oynansalar bile farklı sonuçlarla bitebilen; dolayısıyla ezberlemeyi değil; kalıcı öğrenmeyi sağlayan nitelik kazandılar.

En Hızlı Kim Oyunu Nota Kartları ile Okuma Yarışı

En Hızlı Kim oyununu oynadıktan sonra “Öğretmenim tekrar oynayalım mı?” sorusunu ilk kez duyduğumda çok heyecanlanmıştım. Çünkü tekrar oynamak istediği oyunda, aslında bir sayfa dolusu notayı okuduğunun farkında bile değildi. Hangi çocuk bir sayfa dolusu notayı tekrar okumak istediğini söylerdi ki?

Nota Kartları ile Oynanan Oyun ve Etkinlikler

Piyano çalmaya başlamadan önce; piyano tuşları, notalar, müzik sembolleri ve kavramları gibi tüm temel gereksinimler çocukların gözünden bakıldığında bilinmeyenlerle dolu karmaşık bir dünya olarak algılanır.

 

Oyunlarla Piyano bu karmaşıklığı nota kartlarıyla oynanan oyunlar aracılığıyla basitleştirir. Böylece büyük keyifle öğrenilmesini sağlar. Aynı zamanda ezbere dayalı değil; kalıcı öğrenmeyi amaçlayan bir sistemdir. Bu sayede çocuklar yüksek motivasyona erişirler.

Koşu Yarışı Oyun Kartları ve Oyun Alanı

Bir oyunun kuralları öğrenilip tavsiye edildiği şekilde oynandığında; hedef kazanımlara ulaşılmasını sağlar. Örneğin: Koşu Yarışı oyununda çekilen nota kartına göre kaç adım atılması gerektiğinin anlaşılabilmesi için, karttaki notanın kaç vuruşluk olduğunun bilinmesi gerekir. Sonuç olarak oyundan alınan haz öğrenciyi, nota vuruş değerlerini öğrenmeye teşvik eder.

 

Genel olarak bu sistem, nota kartlarıyla oynanan özgün oyun ve etkinliklerden oluşuyor. Üstelik bu sistemdeki bütün oyun ve etkinlikleri tamamlayan bir öğrenci 2 buçuk oktav genişliğindeki notaları okuma-yazma ve piyanoda çalma becerisi kazanmış oluyor.

 

Ayrıca ritimsel okuma, yazma ve çalma etkinlikleri yapılıyor. Böylece bir piyano eserini deşifre etme becerilerinin gelişmesini sağlıyor. Bu sayede klasik yöntemlerle öğrenenlere kıyasla, daha hızlı gelişim gösteriyorlar.

Nota Kartları Okul Öncesi ve İlköğretim İçin Uygun mu?

Harflerin ve rakamların tanınması koşulu, oyunların oynanabilmesi için yeterlidir. 

 

Oyunlarla Piyano Eğitim Seti’nde nota kartlarıyla oynanan bütün oyun ve etkinlikler, 5-7 yaş grubundaki çocuklara uygun olarak hazırlanmıştır.

 

Bunun dışında 8-9 yaşındaki ilköğretim öğrencileri için de kullanılabilir. Ancak okul öncesi dönemdeki (4 yaş ve altındaki) çocuklar için sadece bir kaç oyun işlevseldir. 

Nota Kartları ile İlk Bestesini Yapar

Oyunlar çocukların bireysel farklılıkları ve öğrenme türleri dikkate alınarak basitten karmaşığa, kolaydan zora doğru farklı seçeneklerle oynanabilmektedir. Ayrıca Soru-Cevap ve Bom gibi aktif olarak rol alınan bazı oyunlar öğrenciyi düşünmeye teşvik eder. Bu sayede problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sağlar.

 

Aslında bence en önemlisi kendi yaratıcılıklarının ortaya çıkmasını sağlayan oyun ve etkinlikler içermesidir. Örneğin; Benim Ritmim etkinliği sayesinde ritim duygularını geliştirip kendi ritimlerini nasıl oluşturacaklarını öğrenirler. Sonunda İlk Bestem etkinliği ile ritim ve perdeleri birlikte kullanarak melodi üretirler. Böylelikle kendilerine ait bir beste yapar ve çalarlar.

Nota Kartları İle Toplama İşlemi

Ev Ödevi Yok! – Ev Oyunu Var!

Bu sistemde çocuklarla kullanılan ortak dil oyundur. Öğrenci, nota kartlarıyla oynanan oyunlar aracılığıyla motive olarak öğrenmeye hazır hale gelir.

Ayrıca 1, 2, 3 ve 4 kişiyle oynanabilen oyunlar sayesinde öğrencinin, hem bireysel olarak; hem de arkadaş ve aile bireyleriyle oyun oynayıp sosyal gelişimine fayda sağlar.

 

Öğretmenin, derse gelen öğrencisine “ev ödevini yaptın mı? yerine; “bu hafta evde oyun oynadın mı? diye sorduğunu bir düşünsenize! Sizce bu soru öğrencide nasıl bir etki yaratır?

Ebeveynler için rehber videolar

Çocukların görev bilinçleri ve otokontrol sistemleri henüz yeterince gelişmemiş olabilir. Bu yüzden derste öğrenilenler çoğu zaman öğrenci tarafından olması gerektiği gibi evde tekrar edilemez. Ne yazık ki müzik alanında bilgi sahibi olmayan anne-babalar da bu konuda çocuklarına yeteri kadar destek olamadıkları için üzüntü duyarlar. Sonuçta öğrencinin gelişim hızı olması gerektiğinden daha düşük bir oranda seyreder.

 

Halbuki derste öğretmen eşliğinde yapılan etkinlikler, oynanan oyunlar ebeveynleriyle birlikte evde de kolaylıkla uygulanabilseydi çok daha etkili olmaz mıydı? Böylece öğrenci ev çalışmalarından daha çok verim alabilirdi. Bu sayede gelişim hızları kat kat artardı. Ayrıca ebeveynler de çocuklarına rehberlik yapabilecek kadar konuyla ilgili fikir sahibi olurlardı.

Nota Kartları ile oynanan Koşu Yarışı oyunu nota vuruş değerlerinin öğrenilmesini sağlıyor.

Bunu sağlamak için oyunların nasıl oynanacağını, etkinliklerin nasıl yapılacağını anlatan açıklama sayfaları yer alıyor.

Aynı zamanda oyun ve etkinliklerin nasıl uygulanması gerektiğini anlatan video ve animasyonlar var. Üstelik açıklama sayfalarındaki QR kodu taratarak ilgili video-animasyona kolayca ulaşılabiliyor. Böylece müzik hakkında bilgi sahibi olmayan ebeveynler tarafından rahatlıkla uygulanabiliyor.

 

Sonuç olarak ebeveynler için hazırladığımız rehber videoların, onlar tarafından da rahatlıkla uygulanabildiği geri dönüşünü aldık. Bu özelliği sayesinde ebeveynler tarafından da kolay uygulanabilen bir piyano metodu olma özelliği kazandığını söyleyebilirim.

100’den Fazla Çocuk Üzerinde Uygulandı

Okul öncesi dönemdeki çocuklarda eğitim ve oyunun önemiyle ilgili bir çok bilimsel araştırma yapılmıştır. Bu araştırma sonuçlarının ışığında geliştirilen Oyunlarla Piyano Eğitim Seti, 100’den fazla çocuk üzerinde uygulanarak 3 buçuk yılda geliştirilmiştir.

Bir Değil; Bin Çocuğun Elinden Tutmalıyım

Kurs merkezimde bire bir olarak verdiğim piyano derslerinde bu sistemin çocuklara çok faydalı olduğunu gözlemliyordum. Bu sebeple “sadece bir çocuğun değil; bin çocuğun elini tutmalıyım” diye düşünmeye başladım. Ardından, 2014-2015 yıllarında Okan Üniversitesi‘nde Pedagojik Formasyon Eğitimi’ni tamamladım. Bu süre içinde biriktirdiğim fikirlerin kitap olmasına karar verdim.

 

Bu süreçte Dr. Öğr. Üyesi Elif Bengü’nün büyük desteği ile materyal geliştirme alanında kapsamlı çalışma yaptım. Ayrıca Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Korkmaz; okul öncesi eğitimi ve eğitim psikolojisi gibi alanlarda çalışmama yön verdi.

Özellikle bu alanda yapılmış bilimsel araştırmaları inceleyip bu sistemin pedagojik anlamda sahip olması gereken kriterlerini belirledim. Daha sonra gerekli değişiklikleri yapıp 2 yıl boyunca ben ve kurs merkezimdeki öğretmen arkadaşlarım da kendi öğrencileriyle bu sistemin yenilenmiş halini tekrar uygulamaya başladık.

Oyunlarla Piyano Yeni Bir Sistem Oldu 

2018 yılına kadar öğrenciler ve velilerden aldığım geri dönüşler doğrultusunda bugünkü son haline çok yaklaşmıştı. Aradan geçen 1 buçuk yıl içinde bu sistemi kitaba dönüştürmek için yayınevleri ile görüşmelerim oldu. Fakat nota kartlarının çok maliyetli olmasından dolayı olumsuz sonuçlandı.

 

Ne yazık ki; yaşadığım moral bozukluğu 1 buçuk yıl beklememe yol açtı. Sonunda 2021 yılında bu sistemi kendi imkanlarımla kitaba dönüştürme kararı aldım.

 

Mizanpaj, görsel düzenleme, video ve fotoğraf çekimleri, animasyon, video kurgu gibi kendi alanım dışındaki teknik ihtiyaçları öğrenip uygulamaya başladım. Günde yaklaşlık 15 ila 18 saat çalışarak 10 ayın sonunda bugünkü halini aldı.

Bu sürede videolarda kullandığım müziğin düzenlemesini ve miksini de yaptım. Nihayet Aralık 2021’de baskısı tamamlandı. Ardından 2022 Ocak ayı itibariyle kurs merkezimizde, Oyunlarla Piyano‘nun web sitesinde ve bir kaç e-pazar yerinde satışa sunularak daha fazla çocuğa ulaşma serüveni başlamış oldu.

Yazar (Çetin Karahan) Hakkında

1982 İstanbul doğumluyum. 2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü’nden mezun oldum. Daha sonra 2010 yılında doğup büyüdüğüm semt olan İstanbul/Ümraniye’de bir kurs merkezi açarak piyano eğitimi vermeye başladım. 2010-2014 yıllarında kurs merkezimde piyano öğrencilerimin, klasik metotlarla piyano öğrenirken yaşadıkları sorunlara çözüm yolu geliştirmem gerektiğini düşünüyordum. 

 

O dönem piyasadaki bütün piyano metotlarını temin edip analiz etmeye başladım. Özellikle çocukların deşifre becerilerinin gelişmesini; dolayısıyla evde daha verimli çalışabilmelerini arzu ediyordum. Bu süre içinde ürettiğim nota kartları ile oynanan oyun ve etkinlik fikirlerini öğrencilerimle uygulamaya başladım. Sonuç olarak zihnimdeki sorulara onların koşulsuz sevgisi ışık tuttu ve sonuçta özgün bir metot geliştirmemi sağladılar.

1. Bölüm
BESTE YAPMAYI ÖĞRENİYORUM
ve NOTA KARTLARI

Oyunlarla Piyano 1. Bölüm - Beste Yapmayı Öğreniyorum

1. Bölümün Hedef Kazanımları Nelerdir?

 • Kalın ve ince sesleri ayırt eder.
 • Piyanodaki bütün beyaz tuşları tanır ve çalar.
 • Müzik sembolleri ve anahtarlarını tanır.
 • Nota vuruş değerlerini tanır.
 • Nota yazmayı öğrenir.
 • 2/4, 3/4 ve 4/4’lük ölçülerde nota yazar ve çalar.
 • Kendi ritmini yazar ve çalar.

Bunların hepsini nota kartları ile yapılan çok eğlenceli oyun ve etkinliklerle öğrenir.

Hangi Nota Kartları ile Hangi Oyunlar Oynanır?

Her oyunun bir hedef kazanımı vardır. Oyunlar öğrencinin bu hedefe ulaşabileceği şekilde kurgulanmıştır. Öğrencilerin yaş ve algı seviyelerine göre kurallar esnetilebilir. Ayrıca oyunlar hakkındaki gerekli açıklamalar ve hangi nota kartları ile oynandığı oyun açıklama sayfasında belirtilmiştir. Daha detaylı bilgi için açıklama sayfalarındaki QR kodları taratarak etkinlik ve oyun videolarına ulaşabilirsiniz.  

Beste Yapmayı Öğreniyorum kitabındaki oyun ve etkinliklerin amaçları ve sağlayacağı hedef kazanımlardan kısaca bahsedelim:

Hikaye (Kalın ve İnce Sesler)

Hikaye Animasyonu - Oyunlarla Piyano

Hikaye Animasyonu: (Kalın Sesler – İnce Sesler): Kahramanlarımız olan Karga, Köpek, Kedi ve Kuş’un ses karakterleriyle piyanodaki kalın-ince sesler arasında kurulan ilişki hikayeleştirilmiştir. Öğrenci animasyonu izledikten sonra kahramanların kartlarını kullanarak piyano üzerinde uygulayarak tekrar eder. Hikaye Animasyonu bu sistemin temelini oluşturduğu için çok önemlidir. Hikaye animasyonu ile ilgili detaylı açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.

Körebe Oyunu (Tuş Kartları)

Tuş kartları kullanılarak piyano tuşlarını öğreten eğlenceli bir oyun.

Körebe (Tuşları Öğreniyorum): Piyanodaki bütün beyaz tuşların isimlerinin bir derste öğrenilmesini hedefleyen iki kişilik eğlenceli bir oyun. Tuşların yerlerini ve isimlerini öğrendikten sonra kullanılarak Körebe oyunu oynanarak süreye karşı yarışma yapılır. Oyunu kazanınca yıldız kazanır ve boyama yapar. Detaylı açıklama için tıklayın.

Hangisi Açar? (Kalın – İnce Sesler)

Oyunlarla Piyano Hangisi Açar Oyunu Hangi Kartlarla Oynanır

Hangisi Açar (Sol ve Fa Anahtarları): Aslan, Karga, Köpek, Kedi, Kuş ve Civciv’in ses karakterlerine göre, sol ve fa anahtarlarını ilişkilendirerek öğreten eğlenceli bir oyun. Bu oyununun nasıl oynandığını ayrıntılı olarak anlata videoya buradan ulaşabilirsiniz.

Koşu Yarışı (Nota Vuruş Değerleri)

Koşu Yarışı Oyunu - Nota kartı çek. Vuruş değeri kadar adım at. Bitiş çizgisine ulaşan oyunu kazanır.

Koşu Yarışı (Nota Vuruş Değerleri): Üzerlerinde nota şekilleri olan nota kartları çekilir. Ardından vuruş değerleri kadar nehirdeki taşlar üzerinde adım atılır. Bu şekilde nota kartı çekilerek bitiş çizgisine kadar koşu yarışı yapılır. İki kişiyle masa üstü oynanan koşu yarışı oyunu, çocukların en sevdiği oyunlar arasında yer alıyor. Koşu Yarışı oyununun hangi nota kartları ile nasıl oynandığını öğrenmek için burayı tıklayınız.

Soru Cevap (Nota Kartları ile Toplama İşlemi)

Oyunlarla Piyano Soru Cevap Oyunu - Soru işarete gelen yere hangi nota gelecek? Nota kartlarını kullanarak cevap vererek oyunu kazan.

Soru Cevap (Notalarla Toplama İşlemi): Nota kartları kullanılarak notaların vuruş değerlerine göre toplama işlemi yapılan eğlenceli bir oyun. Çocukların düşünmesini sağlayıp, matematik zekasının gelişimine katkı sağlamaktadır. Soru Cevap oyununun nota kartları ile nasıl oynandığını anlatan videoya buradan ulaşabilirsiniz.

Bom (Nota Kartları ile Ölçü Tamamlama Oyunu)

Oyunlarla Piyano Bom Oyunu Hangi Nota Kartlarıyla Oynanır? Nota kartları kullanılarak oynanan ölçü tamamlama oyunu. Ölçüyü tamamla ve çal, oyunu kazan.

Bom (Ölçü Tamamlama Oyunu): Nota kartları kullanılarak 2, 3 veya 4 kişiyle oynanabilen eğlenceli masa üstü bir oyun. Belirlenen ölçü sayılarına göre yerden nota kartı çekilerek ölçüler tamamlanmaya çalışılır. Kitaptaki ölçü konusuyla ilgili etkinlikler yapıldıktan sonra pekiştirmek için bu oyun çok fayda sağlamaktadır. Ardından el çırparak çalınır. Bom oyununun nasıl oynandığını buradan öğrenebilirsiniz. 

Ritim Kartı Animasyonları (30 Ritim)

Nota Kartları ve Ritim Kartları Videoları

30 Ritim Kartı –  Çalma Animasyonu (Ritim Kartları): Ölçü konusunda öğrenilen teorik bilgileri pekiştirmek için uygulamalı 30 ritim çalma animasyonundan oluşuyor. Bu video serisi 2/4’lük, 3/4’lük ve 4/4’lük ölçülerde basitten karmaşığa doğru sıralanmış olan ritimler içeriyor. Her kartın arkasındaki QR kod taratılarak o ritim kartının uygulama videosu izlenebiliyor. Ritim duygusunu geliştiren bu etkinlikten verim alabilmek için; akıcı çalabilmek, bir kaç ritmi ezbere çalabilmek en düşük hedef olmalıdır. Ritim Kartı videolarının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Benim Ritmim (Nota Kartları ile Kendi Ritmini Yap)

Oyunlarla Piyano Kendi Ritmini Yap Nota Kartları Nasıl Kullanılır? Nota kartları kullanılarak Kendine ait bir ritim cümlesi oluşturmayı öğren. Nota değiştirme hakkın sınırsız!

Benim Ritmim (Kendi Ritmini Yap): Bu etkinlik öğrenciyi düşünmeye teşvik eder. Bu sayede öğrendiği bütün teorik bilgileri kullanarak kendine ait ritim cümlesi oluşturmasını sağlar. Bununla birlikte ritim duygusunu geliştirip üretkenliği arttıran, öğrenciyi motive eden çok faydalı bir etkinliktir. (Soru-Cevap, Bom, ölçü sayısı etkinlikleri ve ritim kartları uygulamaları). Benim Ritmim etkinliğinin nasıl yapıldığını anlatan video animasyonu izlemek için burayı tıklayınız.

2. Bölüm
İLK BESTEM
ve NOTA KARTLARI

Oyunlarla Piyano 2. Bölüm - İlk Bestem

2. Bölümün Hedef Kazanımları Nelerdir?

2 buçuk oktav (19 ses) genişliğindeki notaları;

 • Yazar
 • Okur
 • Çalar
 • El-göz koordinasyonunu gelişir
 • Parmak numarasına göre çalma becerisi gelişir
 • Eksik notaları tamamlayarak melodiler yazar ve çalar
 • Kendine ait beste yazar ve çalar.

Bütün bu oyunları nota kartlarıyla eğlenceli oyunlar oynayarak öğrenir.

Nota Kartları ile Oyunlar Nasıl Oynanır?

İlk Bestem kitabındaki oyun ve etkinlikler, tıpkı 1. bölümdekiler belirli kazanımlar hedef alınarak geliştirilmiştir. Her oyun için farklı içerikteki nota kartları kullanılır. Nota kartları ile hangi oyun ve etkinliğin kazanımları nelerdir kısaca özetleyelim.

Beşte 5 (Nota Kartları ile Nota Yazma Oyunu)

Beşte 5 Oyunu Nota Kartlarıyla Nasıl Oynanır

Beşte 5 (Porteye Nota Yazma Etkinliği): Nota yazmak, çocuklar tarafından çok sıkıcı bulunur. Ne kadar faydalı olduğunu anlamalarını sağlamak pek mümkün değildir. Nota kartları ile Beşte 5 oyununu oynamak nota yazmayı çok keyifli hale getiriyor. Çocuklar bu oyunu bir kez oynadıktan sonra size tekrar oynamayı teklif ettiklerinde şaşıracaksınız. Beşte 5 oyununun nota kartları ile nasıl oynandığını buradan öğrenebilirsiniz.

Balık Tutmaca (Çizgi ve Aralıktaki Notalar)

Çizgideki ve aralıktaki notalara dikkat çeken bir oyun. Nota okuma becerisini geliştirir.

Balık Tutmaca (Çizgideki ve Aralıktaki Notalar): Notaların çizgiye ve aralığa yazıldıklarına dikkat çeken eğlenceli bir oyun. Öğrenci bir önceki etkinlikte yazmış olduğu notaları okuma pratiği yapmadan önce, bu etkinlikle pekiştirir. Bu etkinlik notaların; çizgiye veya aralığa yazıldığına dikkat çeker. Balık Tutmaca oyununun açıklama videosunu izlemek için buraya tıklayınız.

En Hızlı Kim (Nota Kartları ile Okuma Yarışı)

Nota Kartları ile Okuma Yarışı Oyunu

En Hızlı Kim? (Nota Okuma Yarışı): Çocukların bir sayfa dolusu notayı sıkılmadan okumalarını nasıl sağlarım? Siz de bu soruyu kendinize soruyorsanız bu oyun tam size göre. Öğrenci, belirlenen süre içinde nota kartlarındaki notaları okumayı başarırsa oyunu kazanır. Kolaydan zora doğru yapılan okuma yarışlarını kazandığında yıldız kazanır ve boyama yapar. Aynı nota kartları kullanılarak el-göz koordinasyonunu geliştirmek için, okuma ve çalma etkinliği de yapılır. En Hızlı Kim oyunu ile ilgili detaylı içeriğe buradan ulaşabilirsiniz.

Yaz ve Çal (Karışık Nota Yazma Oyunu)

Nota Kartları ile Yaz ve Çal Oyunu

Yaz ve Çal (Nota Yazma-Çalma-Okuma): Notaların portedeki yerlerini ve piyanoda hangi tuşa karşılık geldiklerini pekiştirmek için oynanan harika bir oyun. Hiperaktif çocukların koşarak enerjilerini yakabilecekleri çok eğlenceli bir oyun olan Yaz ve Çal oyunu ve oyun kuralları hakkında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Hangi Parmak

Hangi Parmak oyunu öğrencinin hangi notayı hangi parmakla çalması gerektiğini pekiştiren eğlenceli bir oyun

Hangi Parmak (Parmak Numarasına Göre Çalma): Nota okuma ve çalma ile ilgili öğrencinin dikkat yoğunluğunun artmasını sağlayan bir oyun. Flaş karttaki notayı çekilen parmak numarasına göre şaşırmadan çalmak dikkat gerektirir. Bu da biraz heyecan yaratır. Hangi Parmak oyununun nasıl oynandığını öğrenmek için burayı tıklayabilirsiniz.

İlk Bestem (Kendi Bestesini Yapar)

İlk Bestem (Beste Yapma Etkinliği): Oyunlarla Piyano Eğitim Seti’ndeki son etkinlik beste yapma etkinliğidir. Bu etkinlik öğrenci nota kartlarını kullanarak kendine ait bir beste yapar. İlk Bestem etkinliğinin ön koşulları ve nasıl uygulanacağını açıklayan animasyona buradan ulaşabilirsiniz.

NOTA KARTLARI VE OYUNLAR HAKKINDA TAVSİYELER

Oyunlarla Piyano Eğitim Seti‘nin 100’den fazla öğrenci üzerinde yapılan uygulama sonuçlarından yola çıkarak şunlar tavsiye edilir:

 • Oyunlarla Piyano Eğitim Seti’ndeki oyun ve etkinlikler tamamlandıktan sonra etüt kitaplarıyla devam edilmesi önerilir.
 • Bu süreçte, bir kaç ay boyunca dersin ilk 5-10 dakikası öğrencinin kendini geliştirmesi gereken oyun ve etkinliklerin tekrar edilmesi önerilir. Bu sayede öğrencinin ders öncesi hazır bulunuşluk seviyesinin artmasını ve yapılan derslerden daha fazla verim almasını sağlar.
 • Her hafta öğrenciye verilen ev çalışmaları arasında ritim kartlarıyla ilgili etkinliklerin de olması; öğrencinin ritim duygusunu geliştirmesine büyük fayda sağlayacaktır. Detaylı bilgi için; Beste Yapmayı Öğreniyorum kitabının ritim kartlarıyla ilgili olan bölümlerine bakabilirsiniz.
 • 2-3 haftada bir belirlenen ölçüde bir ritim cümlesi yazıp çalmasını sağlanabilir. Daha sonra kendi ürettiği ritim cümlesi ile beste yapmaya devam edebilir. Bu sayede yaratıcılık özelliğinin pekişmesi ve motivasyonunun yükselmesi için çok fayda sağlayacaktır.
 • Sonuç olarak tavsiye edildiği şekilde uygulama yapılan öğrencilerde, bir müzik eserini kendi kendilerine deşifre etme becerilerinin oldukça geliştiği gözlemlenmiştir.