Beste Yapmayı Öğreniyorum

1. Bölüm – Beste Yapmayı Öğreniyorum kitabındaki oyun ve etkinlikler hangi nota kartlarıyla nasıl oynanır? Daha fazla bilgi almak için ilgili videonun daha fazla bilgi al butonuna tıklayınız.

Hakkındaki Videoyu Oynat Hikaye Animasyonu - Oyunlarla Piyano

Hikaye

Hikaye Animasyonu Öğrenciye Ne Kazandırır?

Hikaye animasyonunu izleyip uygulayan öğrenci, piyanonun ortasındaki do tuşunu referans alarak;

 • Piyanonun sağ tarafında ince seslerin bulunduğunu;
 • Piyanonun sol tarafında kalın seslerin bulunduğunu;
 • İnce sesli olan Kedi ve Kuş‘un piyanonun sağ tarafında yaşadığını;
 • Kalın sesli olan Köpek ve Karga‘nın piyanonun sol tarafında yaşadığını;
 • Her kahramanın beş notası olduğunu ve ayrıca piyanoda hangi tuşlara karşılık geldiklerini öğrenmesi amaçlanır.
Hakkındaki Videoyu Oynat Tuş kartları kullanılarak piyano tuşlarını öğreten eğlenceli bir oyun.

Körebe

Körebe Oyunu Öğrenciye Ne Kazandırır?

 • Piyanodaki bütün beyaz tuşların (52 tuş) isimlerini söyler ve çalar.
 • Piyanodaki bütün beyaz tuşları, kalınlık-incelik olarak (en kalın do, kalın do, ince do, en ince do vb. gibi) ayırt eder ve çalar.

ÖN KOŞULLAR

 • Harfleri tanımalıdır.
 • Sağını solunu bilmelidir.
 • Kalın ve ince sesleri ayırt etmelidir. Bunu sağlamak için önce hayvan sesleriyle ilgili olan etkinlikleri tamamlanmalıdır.
Hakkındaki Videoyu Oynat Oyunlarla Piyano Hangisi Açar Oyunu Hangi Kartlarla Oynanır

Hangisi Açar

Hangisi Açar Oyunu Öğrenciye Ne Kazandırır?

Sol ve Fa anahtarlarının piyanodaki kalın ve ince seslerle ilişkisini anlatan eğlenceli bir oyun.

 • Sol Anahtarı ile ince seslerin gösterildiğini;
 • Fa Anahtarı ile kalın seslerin gösterildiğini;
 • Kahramanlarımızın ses karakterleriyle ilişkilendirerek pekiştirilmesini sağlar.
Hakkındaki Videoyu Oynat Koşu Yarışı Oyunu - Nota kartı çek. Vuruş değeri kadar adım at. Bitiş çizgisine ulaşan oyunu kazanır.

Koşu Yarışı

Koşu Yarışı Oyunu Öğrenciye Ne Kazandırır?

 

Müzikteki “vuruş” kavramını, adım atma ile ilişkilendirerek;

 • Birlik, noktalı ikilik, ikilik ve dörtlük notanın vuruş değerlerini;
 • Dörtlük sus işaretinin vuruş değerini;
 • Röpriz işaretinin ne işe yaradığını öğrenir.
Hakkındaki Videoyu Oynat Oyunlarla Piyano Soru Cevap Oyunu - Soru işarete gelen yere hangi nota gelecek? Nota kartlarını kullanarak cevap vererek oyunu kazan.

Soru Cevap

Soru Cevap Oyunu Öğrenciye Ne Kazandırır?

 • Nota vuruş değerlerine göre toplama işlemi yapar.
 • Tek bilinmeyenli sorular çözer.
 • İki bilinmeyenli sorular çözer.
 • Matematik zekasını geliştirir.
Hakkındaki Videoyu Oynat Oyunlarla Piyano Bom Oyunu Hangi Nota Kartlarıyla Oynanır? Nota kartları kullanılarak oynanan ölçü tamamlama oyunu. Ölçüyü tamamla ve çal, oyunu kazan.

BOM

Bom Oyunu Öğrenciye Ne Kazandırır?

 • Müzikteki “ölçü” kavramını pekiştirmesini sağlar.
 • Problem çözme, analitik düşünme ve mantık yürütme becerisini geliştirir.
 • Ritim duygusunu geliştirir.
 • Matematik zekasını geliştirir.
 • Çalacağı eserleri ritimsel olarak analiz edebilmesini sağlar..
Hakkındaki Videoyu Oynat Oyunlarla Piyano Kendi Ritmini Yap Nota Kartları Nasıl Kullanılır? Nota kartları kullanılarak Kendine ait bir ritim cümlesi oluşturmayı öğren. Nota değiştirme hakkın sınırsız!

Benim Ritmim

Benim Ritmim Etkinliği Ne Kazandırır?

 • Ritim duygusunu geliştirir
 • Problem çözme, analitik düşünme ve mantık yürütme becerisini geliştirir
 • Matematik zekasını geliştirir
 • Eleştirel düşünme becerisini geliştirir 
 • Yaratıcılığı geliştirir